W tym dziale poświęcamy sporo uwagi na porady, które wprowadzą dużą dawkę wiedzy potrzebną by mądrze wykorzystywać produkty wapniowe.

  • Wszystkie kategorie
  • publikacje
  • wapnowanie
  • wiedza

Co oznaczają typy wapna nawozowego?

Producenci tacy jak PROMYK AGRO mają obowiązek podać na opakowaniu lub w dokumentacji, odmianę nawozu wapniowego. Odmianę, do jakiej należy nawóz wapniowy można uzyskać w Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Po badaniach próbki towaru w laboratorium, informacja będzie zawarta w ateście wydanym przez tę instytucję. Każdy rolnik, który kupuje wapno ma prawo żądać od producenta lub dystrybutora dokumentów potwierdzających przynależenie nawozu do danej […]

Wpływ wapnowania na dostarczanie roślinom składników odżywczych

Dostarczanie roślinom składników pokarmowych w postaci nawozów mineralnych jest jednych z głównych czynników plonotwórczych. Czasami zdarza się, że pomimo wniesienia odpowiedniej puli pierwiastków ich efektywność działania mierzona wartością uzyskanego plonu nie jest zadowalająca. Słabsze działanie nawozów ujawnia się zazwyczaj w latach o niekorzystnym rozkładzie opadów czy w niewłaściwej […]

Wapnowanie jesienne i opłacalność jego stosowania

Między rejonami Polski jest duże zróżnicowanie odczynu gleb i zużycia nawozów mineralnych NPK i CaO,ma to  wpływ na uzyskiwane plony roślin rolniczych , warzywniczych czy sadowniczych. Odczyn gleby decyduje o jej życiu biologicznym i przyswajalności składników pokarmowych, zarówno makro-, jak i mikroelementów. Na glebach bardzo silnie zakwaszonych (o […]

Badania gleby porady dla rolników

Badanie gleby powinien wykonywać każdy rolnik minimum raz na 3 lata, jednak w rzeczywistości niewielu decyduje się na taki krok a jak wynika z rozmów z rolnikami nie wszyscy wiedzą gdzie można wykonać takie badania . Zważywszy na efektywność wykorzystania makroelementów dostarczanych w postaci nawozów mineralnych, których cena […]

Ważna podstawa

Ważna podstawa Analiza gleby w sposób szczegółowy opisuje i przedstawia skład chemiczny gleby – w tym także pH gleby czyli jej odczyn. W Polsce są gleby które wymagają odkwaszania natychmiast, są także takie które mają odczyn uregulowany i prace wapnowania nie do końca są potrzebne. Mając wyniki gleby […]

Rola wapnia i magnezu w glebie

W Polsce obecnie mamy wysyp wszelakiej jakości nawozów wapniowych granulowanych. Rolnicy w dzisiejszych czasach coraz częściej pytają o kredę granulowaną mając świadomość , iż kreda jest im potrzebna. W efekcie tego wielu producentów nie zważając na aspekt merytoryczny zaczęło produkować „granulowaną kredę jako synonim kredy”. W wyniku tego […]

Ważny wybór nawozu

Na rynku jest ogromny wybór produktów do odkwaszania gleb. Niestety producenci chcąc zyskiwać przewagi na rynku często posuwają się do nieuczciwych praktyk w efekcie czego rolnik dostaje towar o jakości często teoretycznej. Dość często z powodu braku wiedzy po stronie samego rolnika zakupuje on produkt , który nie […]

Ważna podstawa

Analiza gleby w sposób szczegółowy opisuje i przedstawia skład chemiczny gleby – w tym także pH gleby czyli jej odczyn. W Polsce są gleby które wymagają odkwaszania natychmiast, są także takie które mają odczyn uregulowany i prace wapnowania nie do końca są potrzebne. Mając wyniki gleby ze swoich […]

Wapnowanie

Tylko wybór odpowiedniego nawozu do wapnowania gleby gwarantuje oczekiwane rezultaty. To właśnie Magnesia-Calc jest nawozem mineralnym z dodatkiem magnezu w formie granulowanej uzyskiwany w wyniku oczyszczania i rozmielania skał dolomitowych, które są następnie poddawane procesowi granulacji. Produkt ten spełnia bardzo ważne funkcje nawozowe, zmniejsza zakwaszenie gleby, tym samym polepsza warunki wzrostu roślin oraz dostarcza do gleby niezbędny magnez. Dodatkowo poprawia odporność roślin na przemarzanie, reguluje proces asymilacji, ułatwia pobieranie składników pokarmowych oraz jest źródłem plonotwórczego wapnia i magnezu.