W tym dziale poświęcamy sporo uwagi na porady, które wprowadzą dużą dawkę wiedzy potrzebną by mądrze wykorzystywać produkty wapniowe.

  • Wszystkie kategorie
  • wapnowanie
  • wiedza

Wapnowanie pożniwne i wczesnojesienne jako źródło odżywczych minerałów dla roślin z uwzględnieniem mikroklimatu Dolnego Śląska

W Polsce określa się cztery strefy mrozoodporności. W zależności więc od położenia gruntów możemy określić długość okresu wegetacyjnego dla roślin.  Według stref w naszym kraju wegetacja zaczyna się najwcześniej w województwie dolnośląskim i tam też najpóźniej kończy się dając około 220 -230 dni na rozwój roślin. Dla przeciwwagi […]

Siarka – potrzebny makroskładnik

Kiedy w latach 90 XX wieku ktoś zapytał jakiego składnika w glebie jest za dużo, jest szkodliwy i nie należy go dostarczać większość rolników bez wątpienia wymieniłaby siarkę. Siarka, która do gleby i wody dostawała się z atmosfery w postaci mokrej tzw. „kwaśnych deszczów” lub w formie sypkiej […]

Pożniwne wapnowanie gruntów ornych

Na sadownikach i plantatorach owoców miękkich ciąży odpowiedzialność przyszykowania pola pod nasadzenia wieloletnie. Przygotowanie gleby jest więc istotne z uwagi na to, że po posadzeniu roślin nie ma już w zasadzie możliwości na modyfikacje i zmiany; rośliny w tym miejscu zostaną co najmniej kilka lat a w przypadku […]

Przygotowanie gleby pod nasadzenia wieloletnie

Na sadownikach i plantatorach owoców miękkich ciąży odpowiedzialność przyszykowania pola pod nasadzenia wieloletnie. Przygotowanie gleby jest więc istotne z uwagi na to, że po posadzeniu roślin nie ma już w zasadzie możliwości na modyfikacje i zmiany; rośliny w tym miejscu zostaną co najmniej kilka lat a w przypadku […]

Nawożenie wapniowe plantacji wieloletniej już istniejącej

Sadownicy, którzy maja już sady posadzone i owocujące powinni wykonywać analizę gleby w celu ustalenia potrzeb nawozowych. Bardzo rzadko roślina pokaże nam braki wapnia na częściach wegetatywnych. Mogą to być żółto – brązowe plamki  na jasno zielonych wierzchołkowych liściach.  Trzeba jednak pamiętać, że corocznie wraz z plonem, liśćmi […]

Elementy rolnictwa węglowego

Na skutek dotychczasowych działań człowieka nadmiar dwutlenku węgla wytworzył w naszej atmosferze powłokę, która zatrzymuje ciepło słoneczne i skutkuje globalnym ociepleniem. Aby zminimalizować i powstrzymać zmiany klimatyczne zaproponowano wdrożenie w życie praktyk rolniczych opartych między innymi na obiegu węgla w przyrodzie czyli tzw. rolnictwa węglowego = rolnictwa regenaratywnego. […]

Zapotrzebowanie roślin rolniczych na składniki pokarmowe

Duży i dobry jakościowo plon jest celem przewodnim rolników, którzy sezon w sezon uprawiają pola, dobierają gatunki i odmiany, aby taki plon właśnie uzyskać. Jeśli wyeliminujemy czynniki na które rolnik nie ma wpływu jak np. pogoda, ilość opadów, klasę gleby, położenie gospodarstwa; pozostają takie w przypadku, których może […]

Wapnowanie kluczem do urodzajności gleby

Odczyn gleby to jeden z najważniejszych parametrów, który razem z zasobnością gleby, warunkami klimatycznymi, poziomem nawożenia, żyznością i kulturą rolną stanowi o potencjale plonotwórczym gleby. Polskie gleby w większości pozbawione są związków wapnia poprzez swoje pochodzenie, intensywne opady, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia gazowe atmosfery, chemizację i intensyfikację rolnictwa, oraz […]

Rolnicy posiadający użytki rolne powyżej 75 ha mogą ubiegać się o dofinansowanie do wapnowania

Dotychczas z „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” mogli skorzystać rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni do 75 ha. Obecnie uruchomiono tą możliwość również dla większych gospodarstw. Osoby te mogą składać wniosek, jednak dofinansowanie do wapnowania dostaną jedynie do 75 ha swoich gruntów, w stawce do […]

Co oznaczają typy wapna nawozowego?

Producenci tacy jak PROMYK AGRO mają obowiązek podać na opakowaniu lub w dokumentacji, odmianę nawozu wapniowego. Odmianę, do jakiej należy nawóz wapniowy można uzyskać w Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Po badaniach próbki towaru w laboratorium, informacja będzie zawarta w ateście wydanym przez tę instytucję. Każdy rolnik, który kupuje wapno ma prawo żądać od producenta lub dystrybutora dokumentów potwierdzających przynależenie nawozu do danej […]

Wapnowanie

Tylko wybór odpowiedniego nawozu do wapnowania gleby gwarantuje oczekiwane rezultaty. To właśnie Magnesia-Calc jest nawozem mineralnym z dodatkiem magnezu w formie granulowanej uzyskiwany w wyniku oczyszczania i rozmielania skał dolomitowych, które są następnie poddawane procesowi granulacji. Produkt ten spełnia bardzo ważne funkcje nawozowe, zmniejsza zakwaszenie gleby, tym samym polepsza warunki wzrostu roślin oraz dostarcza do gleby niezbędny magnez. Dodatkowo poprawia odporność roślin na przemarzanie, reguluje proces asymilacji, ułatwia pobieranie składników pokarmowych oraz jest źródłem plonotwórczego wapnia i magnezu.