Na sadownikach i plantatorach owoców miękkich ciąży odpowiedzialność przyszykowania pola pod nasadzenia wieloletnie. Przygotowanie gleby jest więc istotne z uwagi na to, że po posadzeniu roślin nie ma już w zasadzie możliwości na modyfikacje i zmiany; rośliny w tym miejscu zostaną co najmniej kilka lat a w przypadku sadów nawet 15 – 20 lat. Uwzględniając też siłę wzrostu podkładki stosując zasadę, że na podkładkach karłowych i półkarłowych drzewa mają większe wymagania do gleb niż na podkładkach silnie rosnących. Biorąc pod uwagę ceny materiału szkółkarskiego nie opłaca się zrobić błędu przy przygotowaniu miejsca pod sad lub plantację owoców miękkich.

Naszym celem jest więc dobrze uprawiona i starannie przygotowana gleba. Od czego powinniśmy zacząć? Oczywiście od zbadania pH gleby i sprawdzenia pozostałych parametrów glebowych na, które mamy wpływ i możemy je zmodyfikować. Dobrze jest jeśli dany teren możemy zacząć

Tegoroczna wiosna nie sprzyja rolnikom, którzy uprawiają w swoich gospodarstwach zboża. Zimna wiosna, okresowe susze i zapowiadane na lato upały negatywnie wpływają na plony.

Coraz częściej polski rolnik zmaga się z anomaliami pogodowymi związanymi z niedoborem wody. Dlatego istotne jest zadbanie o wszystkie pozostałe czynniki, na które możemy mieć wpływ przy produkcji roślinnej. Tym bardziej konieczne jest właściwe przygotowanie gleby pod kolejne zasiewy aby polepszyć jej strukturę i zasobność.

Kiedy takie przygotowanie powinno się zacząć?

Odpowiedź jest prosta – kiedy poprzednie rośliny są jeszcze na polu.

Drogi rolniku zacznij od pobierania gleby do prób i ustal jakie zasoby składników ona posiada. Takie próby glebowe dobrze jest wykonać kiedy zboża już nie pobierają składników pokarmowych czyli w fazie BBCH 89 – dojrzałości pełnej, BBCH 92– dojrzałości martwej czyli praktycznie w momencie kiedy jest czas żniw lub tuż przed żniwami.

Informacja o pH i składnikach pokarmowych jakie zostały w glebie po tegorocznych roślinach da obraz w jakie składniki należy zaopatrzyć glebę przed kolejnym zasiewem.

Głównym i podstawowym czynnikiem, od którego zależy wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny jest odpowiednie pH podłoża. Tak więc uregulowanie odczynu
i wprowadzenie wapnia przyswajalnego dla roślin będzie kluczowe dla plonu w roku kolejnym. Dobra praktyka rolnicza mówi, że najlepszym terminem wapnowania gruntów ornych jest okres po żniwach gdy gleba jest jeszcze bez nawozów. Tak więc uwzględniając klasę agronomiczną gleby, wynik analizy pH, wymagania roślin i ilość jaką pobierze roślina uzupełniamy nawozami wapniowymi.

Firma Promyk oferuje nawozy wapniowe granulowane i pyliste do wykorzystania przy tegorocznym nawożeniu gruntów po żniwach w oparciu również o analizę gleby, którą można wykonać u naszego agronoma.

 

Autor: mgr inż. Anna Siewierska – Agronom PromykAgro