Za oknem duże mrozy, które nie wiadomo kiedy ustąpią a prace przygotowawcze pól na nowy sezon jeszcze nie dokończone. To częsta sytuacja dla rolników. Spiętrzenie prac polowych, warunki pogodowe i kolizje ze stosowaniem nawozów azotowych i naturalnych wymuszają odsunięcie w czasie nawożenia wapniowego. Jednak wymagania roślin co do prawidłowego odczynu i konieczność podniesienia pH gleby celem dostarczenia wymaganej ilości Ca dla wzrostu i rozwoju roślin a także prawidłowego przyswajania makro i mikroskładników wymuszają znalezienie dodatkowych terminów.

Jeśli przygotowujemy pole pod rośliny jare z powodzeniem możemy wapnować w okresie zimowym, zabieg ten jest bardziej korzystny niż wiosenny, z uwagi na to, że nawóz ma dłuższy kontakt z uwilgotnioną glebą, co pomaga w jego rozpuszczeniu i przemieszczeniu do głębszych warstw. Cienka warstwa śniegu nie powinna stanowić problemu w przeprowadzeniu tego zabiegu.

Woda powstała ze śniegu podczas roztopów oraz wilgoć glebowa pozwoli na wejście wapna w reakcję z wodą, rozpoczynając proces rozpuszczania nawozu i wnikania w głąb profilu glebowego. W związku z tym warto wiedzieć, że przy stosowaniu nawozów wapniowych zimą nie ma konieczności mieszania wapna z glebą od razu, ale dopiero przy uprawkach wiosennych.

Wysiew nawozu należy przeprowadzić rano, gdy gleba jest na powierzchni zmarznięta. Dzięki czemu sprzęt mniej ugniecie glebę i nie przyczyni się do zniszczenia jej struktury.

Oczywiste jest, że takie nawożenie możemy przeprowadzać na polach w miarę równych, by mieć pewność, że nawóz nie spłynie podczas wiosennych roztopów.

Aby wszystko odbyło się zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. należy pamiętać, iż: „Zabrania się stosowania: nawozów i produktów pofermentacyjnych na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem, przy czym za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia”.

Pamiętajmy! Z nawożeniem wapniowym nie musimy czekać do 1 marca, gdyż nie ma przepisów określających terminy wysiewu nawozów wapniowych, które nie zawierają azotu.

Do zabiegu powinniśmy wybierać wapno węglanowe granulowane, które dobrze działa w niższych temperaturach.
Forma pylista będzie trudna do zaaplikowania z uwagi na dużą higroskopijność łatwość szybkiego zbrylenia.