Na skutek dotychczasowych działań człowieka nadmiar dwutlenku węgla wytworzył w naszej atmosferze powłokę, która zatrzymuje ciepło słoneczne i skutkuje globalnym ociepleniem. Aby zminimalizować i powstrzymać zmiany klimatyczne zaproponowano wdrożenie w życie praktyk rolniczych opartych między innymi na obiegu węgla w przyrodzie czyli tzw. rolnictwa węglowego = rolnictwa regenaratywnego. Stosowanie takiego rolnictwa nie wpływa negatywnie na plon, ale wprost przeciwnie sprzyja oszczędzaniu na nawozach i paliwie. Taka forma uprawy roli ma stać się przyszłością pracy na roli. Mimo, że nazwa wygląda na skomplikowaną to polega ona na respektowaniu dobrze znanych i już stosowanych wcześniej zasad.

Zasadniczym zadaniem rolnictwa regeneratywnego jest odbudowa warstwy próchnicznej w glebie poprzez takie praktyki jak:

– ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt – łąki prawidłowo nawożone oraz regularnie wapnowane odgrywają ważną rolę w akumulacji węgla organicznego w glebie;

– międzyplony ozime /wsiewki śródplonowe – przyorywanie międzyplonów powoduje wzrost zawartości węgla organicznego w glebie;

– opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem – gdzie wapnowanie pozwala odbudować mikroflorę środowiska glebowego poprawia kompleks sorpcyjny i zdolność zatrzymywania wody oraz przeciwdziała zakwaszaniu gleb;

– zróżnicowana struktura upraw – wpływa dodatnio na bilans materii organicznej w glebie, poprawia retencję wodną i zwiększa sekwencję węgla organicznego;

– uproszczone systemy upraw – gdzie bezorkowa uprawa roli ogranicza proces mineralizacji i zmniejsza straty materii organicznej w warstwie 0-5cm co znacząco wpływa na gromadzenie całkowitego węgla organicznego;

– wymieszanie słomy z glebą – przyoranie słomy daje możliwość poprawy potencjału plonotwórczego gleb;

– wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – co pozwala ograniczyć emisję amoniaku do atmosfery i daje możliwość wprowadzenia materii organicznej do gleby;

– stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo – daje możliwość uniknięcia strat azotu a co za tym idzie zwiększeniu ilości węgla organicznego w glebie.

Autor: mgr inż. Anna Siewierska – Agronom PromykAgro

 

 

Żywa kreda H+ to innowacyjny produkt z dedykowanym Kompleksem H+.
Produkt ten stanowi połączenie trzech pojedynczych składników:
kredy, kwasów organicznych i węgla organicznego.

Aby zahamować to zjawisko oraz odwrócić poziom niszczenia gleby stworzyliśmy produkt, nawóz trzypoziomowy.
Działa on na wszystkich trzech poziomach – zawarte w nim:

Kreda – podnosi poziom pH oraz uzupełnia glebę w zasoby wapnia przyswajalnego.

Kwasy organiczne – w tym kwasy humusowe – podnoszą poziom życia biologicznego, uruchamiają naturalne procesy regeneracji gleby, procesy próchno twórcze.

Węgiel organiczny – w naturalny sposób ponosi poziom węgla w glebie, a więc uzupełnia jeden z najważniejszych składników materii glebowej.