Duży i dobry jakościowo plon jest celem przewodnim rolników, którzy sezon w sezon uprawiają pola, dobierają gatunki i odmiany, aby taki plon właśnie uzyskać. Jeśli wyeliminujemy czynniki na które rolnik nie ma wpływu jak np. pogoda, ilość opadów, klasę gleby, położenie gospodarstwa; pozostają takie w przypadku, których może wpływać
i decydować a tym samym kształtować wysokość swoich plonów i zysów. Jednym z takich czynników jest przygotowanie pola pod zasiewy lub sadzenie. Znając zapotrzebowanie rośliny uprawnej na makro i mikroskładniki możemy wyposażyć glebę w niezbędne ilości tych składników pokarmowych, aby rośliny mogły pobrać je w celu wydania maksymalnego plonu. Zaspokajanie potrzeb pokarmowych roślin w warunkach danego pola, w zależności od zasobności gleby i pojemności wymiany kationów odbywa się poprzez nawożenie. W obecnym czasie, kiedy ceny nawozów są wysokie rolnicy powinni stosować nawożenie oparte
o wykonane próby gleby i zapotrzebowanie roślin w składniki pokarmowe, aby nie dopuścić do utraty cennych składników. Istotne jest również uregulowanie pH na danym polu tak aby pobieranie przez rośliny było w miarę możliwości najefektywniejsze. Jeśli wiemy jakie potrzeby ma roślina i jakich spodziewamy się plonów z hektara możemy obliczyć zapotrzebowanie na nawozy na danym polu. Do artykułu dołączone są dwie tabele przygotowane przez IUNG Puławy w 2022 roku, dzięki, którym można zobaczyć jakie jest zapotrzebowanie na makro i mikroskładniki przez rośliny rolnicze.

Średnie pobieranie pozostałych makro i mikroelementów w przeliczeniu na 1 tonę plonu głównego wraz z odpowiednią ilością produktu ubocznego

Jednostkowe pobranie azotu w kg na 1 tonę produktu, gdzie podane wartości dotyczą pobrania na jednostkę produktu głównego, na przykład ziarna z odpowiednią ilością produktu pobocznego na przykład słomy.

 

IUNG 2022

 

Autor: mgr inż. Anna Siewierska – Agronom PromykAgro