Na sadownikach i plantatorach owoców miękkich ciąży odpowiedzialność przyszykowania pola pod nasadzenia wieloletnie. Przygotowanie gleby jest więc istotne z uwagi na to, że po posadzeniu roślin nie ma już w zasadzie możliwości na modyfikacje i zmiany; rośliny w tym miejscu zostaną co najmniej kilka lat a w przypadku sadów nawet 15 – 20 lat. Uwzględniając też siłę wzrostu podkładki stosując zasadę, że na podkładkach karłowych i półkarłowych drzewa mają większe wymagania do gleb niż na podkładkach silnie rosnących. Biorąc pod uwagę ceny materiału szkółkarskiego nie opłaca się zrobić błędu przy przygotowaniu miejsca pod sad lub plantację owoców miękkich.

Naszym celem jest więc dobrze uprawiona i starannie przygotowana gleba. Od czego powinniśmy zacząć? Oczywiście od zbadania pH gleby i sprawdzenia pozostałych parametrów glebowych na, które mamy wpływ i możemy je zmodyfikować. Dobrze jest jeśli dany teren możemy zacząć przygotowywać dwa lata przed planowanym nasadzeniem drzewek lub krzewów. Pamiętać należy również aby glebę pod nasadzenia wieloletnie wyczyścić z chwastów. Materiał do analiz glebowych w przypadku nasadzeń po wykarczowanym sadzie pobieramy oddzielnie z rzędów i oddzielnie z międzyrzędzi.

Rośliny sadownicze z wyjątkiem żurawiny i borówki wymagają regulacji pH do poziomu minimum 5,5 – nawet do 7 w zależności od zaplanowanego do nasadzeń gatunku. Stosowne przygotowanie gleby wymaga nie tylko wapnowania i nawożenia fosforowo – potasowego, ale również wzbogacenia w substancję organiczną. Z powodzeniem można tu zastosować Żywą kreda H+, która pomoże uregulować kwasowość gleby i dostarczy wapń przyswajalny, ale jednocześnie wzbogaci glebę o kwasy organiczne i węgiel organiczny. Składniki te wpłyną pozytywnie na zawartość próchnicy, wymiernie powiększą kompleks sorpcyjny i pomogą poprawić strukturę gruzełkowatą gleby co skutkować będzie lepszym zatrzymywaniem składników pokarmowych w górnej warstwie aby rośliny mogły swobodnie z nich korzystać podczas ukorzeniania i wzrostu.

Próby glebowe przed założeniem sadu wykonujemy z warstwy ornej 0-20 cm i podornej 20-40 cm oraz z trzeciej warstwy 41-60 cm to po założeniu plantacji wykonujemy już analizę dla dwóch poziomów gleby. Z warstwy pamiętając jednocześnie aby próbek ze sobą nie pomieszać prawidłowo opisać i oddać do oddzielnej analizy. Wtedy wiedza o zasobności w składniki pokarmowe będzie miarodajna i nawożenie będzie efektywne.

 

Autor: mgr inż. Anna Siewierska – Agronom PromykAgro