W tym dziale poświęcamy sporo uwagi na porady, które wprowadzą dużą dawkę wiedzy potrzebną by mądrze wykorzystywać produkty wapniowe.

Analiza

Ważna podstawa

Analiza gleby w sposób szczegółowy opisuje i przedstawia skład chemiczny gleby – w tym także pH gleby czyli jej odczyn. W Polsce są gleby które wymagają odkwaszania natychmiast, są także takie które mają odczyn uregulowany i prace wapnowania nie do końca są potrzebne. Mając wyniki gleby ze swoich pól każdy rolnik ma szansę w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami chemii rolnej uregulować odczyn swoich pól zachowując jednocześnie „ tak drogo jak jest to konieczne, tak tanio jak jest to możliwe”. A zatem jeśli wapnowanie jest konieczne rolnik powinien wybrać nawozy od sprawdzonych zaufanych i krajowych dostawców a następnie zaaplikować je zgodnie z wyliczeniami opartymi o wyniki analiz swoich gleb.

Wybór

Ważny wybór nawozu

Na rynku jest ogromny wybór produktów do odkwaszania gleb. Niestety producenci chcąc zyskiwać przewagi na rynku często posuwają się do nieuczciwych praktyk w efekcie czego rolnik dostaje towar o jakości często teoretycznej. Dość często z powodu braku wiedzy po stronie samego rolnika zakupuje on produkt , który nie jest dedykowany na jego gospodarstwa. Wszystkie tego typu zdarzenia zachęcają rolników do samego wapnowania pól.
Aby temu zapobiec konieczna jest zaufanie oraz jakość; zaufanie do producenta nawozów – czyli pewność że dana firma/producent pracuje i produkuje towar w sposób rzetelny i uczciwy , jakość – czyli finalnie widoczny efekt po zastosowaniu wybranego nawozu wapniowego.

 

Obecnie Polscy rolnicy zasługują na to by jako klientów traktować ich w sposób profesjonalny. Dziś to słowo oznacza doradztwo w wyborze nawozu, rynkowe ceny a więc pewność że rolnik nie przepłaca oraz logistyka czyli gwarancja że zamówiony towar dojedzie w miejsce i czas wyznaczone przez rolnika.

Wapnowanie

Tylko wybór odpowiedniego nawozu do wapnowania gleby gwarantuje oczekiwane rezultaty. To właśnie Magnesia-Calc jest nawozem mineralnym z dodatkiem magnezu w formie granulowanej uzyskiwany w wyniku oczyszczania i rozmielania skał dolomitowych, które są następnie poddawane procesowi granulacji. Produkt ten spełnia bardzo ważne funkcje nawozowe, zmniejsza zakwaszenie gleby, tym samym polepsza warunki wzrostu roślin oraz dostarcza do gleby niezbędny magnez. Dodatkowo poprawia odporność roślin na przemarzanie, reguluje proces asymilacji, ułatwia pobieranie składników pokarmowych oraz jest źródłem plonotwórczego wapnia i magnezu.