W tym dziale poświęcamy sporo uwagi na porady, które wprowadzą dużą dawkę wiedzy potrzebną by mądrze wykorzystywać produkty wapniowe.

Porada

Terminy i zasady wysiewu wapna granulowanego Promyk Agro

Najdogodniejszą porą wysiewu jest jesień  (przedsiewnie i pogłównie) oraz okres wiosenny. Nie ma obawy uszkodzenia „przypalenia” roślin ponieważ wszystkie wapna zarówno Active CALC jak i Active MAG z dodatkiem magnezu są ekologicznym wapnem węglanowym. Jest on wapnem bezpiecznym – nieagresywnym w przeciwieństwie do wapna tlenkowego i wodorotlenkowego. Wspomniane wapna są nawozami szybkodziałającymi i agresywnymi, które oddziałują niekorzystnie na mikroflorę gleby. Poza tym szybkie działanie można odnotować po zastosowaniu kredy ponieważ jest ona bardzo szybką dostępną  formą dla roślin pHopi FAST kreda typ 06a,  oraz nowość żywa KREDA H+ z dedykowanym kompleksem H+ ,produkt ten stanowi połączenia trzech pojedynczych składników : kredy ,kwasów organicznych i węgla organicznego

Nawozów PROMYK Agro nie należy mieszać z żadnym nawozem w komorze rozsiewacza. Można go jednak wysiewać w jednym terminie z innymi nawozami za wyjątkiem: saletry amonowej, mocznika, obornika, fosforanu amonu, siarczanu amonu, superfosfatu. Aplikację wapna granulowanego z wyżej wymienionymi nawozami sztucznymi należy poprzedzić odstępem czasowym minimum dwóch tygodni, a z obornikiem minimum czterech tygodni.

Produkt należy wysiewać podobnie jak inne nawozy granulowane przy pomocy standardowych rozsiewaczy rolniczych. Produkt należy wysiewać przedsiewnie pod agregat lub pogłównie po wschodach roślin. Nie należy wysiewać granulatu pod orkę – mieszanie z glebą jest niewskazane – lepiej zastosować granule  na wierzch na wyrównane pole i pozostawić granulat by się rozłożył i przesączył w głąb warstwy ornej gleby wraz z wodą opadową. Produkt idealnie nadaje się do stosowania na użytki zielone znacząco podnosząc ich wydajność.

Analiza

Ważna podstawa

Analiza gleby w sposób szczegółowy opisuje i przedstawia skład chemiczny gleby – w tym także pH gleby czyli jej odczyn. W Polsce są gleby które wymagają odkwaszania natychmiast, są także takie które mają odczyn uregulowany i prace wapnowania nie do końca są potrzebne. Mając wyniki gleby ze swoich pól każdy rolnik ma szansę w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami chemii rolnej uregulować odczyn swoich pól zachowując jednocześnie „ tak drogo jak jest to konieczne, tak tanio jak jest to możliwe”. A zatem jeśli wapnowanie jest konieczne rolnik powinien wybrać nawozy od sprawdzonych zaufanych i krajowych dostawców a następnie zaaplikować je zgodnie z wyliczeniami opartymi o wyniki analiz swoich gleb.

Wybór

Ważny wybór nawozu

Na rynku jest ogromny wybór produktów do odkwaszania gleb. Niestety producenci chcąc zyskiwać przewagi na rynku często posuwają się do nieuczciwych praktyk w efekcie czego rolnik dostaje towar o jakości często teoretycznej. Dość często z powodu braku wiedzy po stronie samego rolnika zakupuje on produkt , który nie jest dedykowany na jego gospodarstwa. Wszystkie tego typu zdarzenia zachęcają rolników do samego wapnowania pól.
Aby temu zapobiec konieczna jest zaufanie oraz jakość; zaufanie do producenta nawozów – czyli pewność że dana firma/producent pracuje i produkuje towar w sposób rzetelny i uczciwy , jakość – czyli finalnie widoczny efekt po zastosowaniu wybranego nawozu wapniowego.

 

Obecnie Polscy rolnicy zasługują na to by jako klientów traktować ich w sposób profesjonalny. Dziś to słowo oznacza doradztwo w wyborze nawozu, rynkowe ceny a więc pewność że rolnik nie przepłaca oraz logistyka czyli gwarancja że zamówiony towar dojedzie w miejsce i czas wyznaczone przez rolnika.

Wapnowanie

Tylko wybór odpowiedniego nawozu do wapnowania gleby gwarantuje oczekiwane rezultaty. To właśnie Magnesia-Calc jest nawozem mineralnym z dodatkiem magnezu w formie granulowanej uzyskiwany w wyniku oczyszczania i rozmielania skał dolomitowych, które są następnie poddawane procesowi granulacji. Produkt ten spełnia bardzo ważne funkcje nawozowe, zmniejsza zakwaszenie gleby, tym samym polepsza warunki wzrostu roślin oraz dostarcza do gleby niezbędny magnez. Dodatkowo poprawia odporność roślin na przemarzanie, reguluje proces asymilacji, ułatwia pobieranie składników pokarmowych oraz jest źródłem plonotwórczego wapnia i magnezu.