Dotychczas z „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” mogli skorzystać rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni do 75 ha. Obecnie uruchomiono tą możliwość również dla większych gospodarstw.

Osoby te mogą składać wniosek, jednak dofinansowanie do wapnowania dostaną jedynie do 75 ha swoich gruntów, w stawce do 100 zł do tony czystego składnika odkwaszającego (kwota wyliczana jest na podstawie faktury). Nabór wniosków będzie odbywać się w sposób ciągły do końca października 2023 r. lub do wyczerpania środków. Przypominamy, że dofinansowanie nie przysługuje do transportu oraz rozsiania wapna nawozowego i środków wapnujących. Wnioski przyjmowane są przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze a następnie kierowane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

źródło: https://www.modr.mazowsze.pl/143-aktualnosci/3453-rolnicy-posiadajacy-uzytki-rolne-powyzej-75-ha-moga-ubiegac-sie-o-dofinansowanie-do-wapnowania