Ważna podstawa

Analiza gleby w sposób szczegółowy opisuje i przedstawia skład chemiczny gleby – w tym także pH gleby czyli jej odczyn. W Polsce są gleby które wymagają odkwaszania natychmiast, są także takie które mają odczyn uregulowany i prace wapnowania nie do końca są potrzebne. Mając wyniki gleby ze swoich pól każdy rolnik ma szansę w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami chemii rolnej uregulować odczyn swoich pól zachowując jednocześnie „ tak drogo jak jest to konieczne, tak tanio jak jest to możliwe”. A zatem jeśli wapnowanie jest konieczne rolnik powinien wybrać nawozy od sprawdzonych zaufanych i krajowych dostawców a następnie zaaplikować je zgodnie z wyliczeniami opartymi o wyniki analiz swoich gleb.