Między rejonami Polski jest duże zróżnicowanie odczynu gleb i zużycia nawozów mineralnych NPK i CaO,ma to  wpływ na uzyskiwane plony roślin rolniczych , warzywniczych czy sadowniczych.

Odczyn gleby decyduje o jej życiu biologicznym i przyswajalności składników pokarmowych, zarówno makro-, jak i mikroelementów. Na glebach bardzo silnie zakwaszonych (o pH 4) azot, fosfor, potas, wapń, magnez są bardzo słabo dostępne dla roślin. Przyswajalność ich zwiększa się w miarę wzrostu pH.  Dostępność azotu, fosforu i potasu dla korzeni zaczyna się dopiero przy pH powyżej 6.

Przy niskim pH to magnez jest najmniej przyswajalny przez rośliny, dla tego zasadne jest stosowanie   nawożenia wapnem i magnezem gleb zakwaszonych i jednocześnie ubogich w magnez.
Na glebach kwaśnych fosfor wprowadzany w nawozach mineralnych wiąże się z glinem i żelazem w formy niedostępne dla roślin, ulegając tzw. uwstecznieniu. Fosfor ulega uwstecznianiu również na glebach zasadowych o pH powyżej 7,5, na których łączy się z wapnem.

 

Niski odczyn gleby hamuje procesy utleniania azotu amonowego  do azotanowego, a jednocześnie słabo rozwinięty system korzeniowy roślin nie jest w stanie skutecznie pobierać jonów azotanowych z gleby. W rezultacie następuje wymycie azotu azotanowego poza zasięg systemu korzeniowego powodując skażenie wód gruntowych.
Nadmiar kwaśnych kationów w glebie zmniejsza aktywność mikroorganizmów rozkładających słomę, resztki pożniwne, obornik i inne nawozy organiczne.

W glebach zakwaszonych słabo rozwijają się mikroorganizmy utleniające azot amonowy do azotanowego, co powoduje gorsze zaopatrzenie roślin w ten składnik pokarmowy i w rezultacie ich wolniejszy wzrost. Nie mają także warunków do życia bakterie wiążące wolny azot z powietrza (azotobacter) i większość bakterii brodawkowych współżyjących z roślinami motylkowymi.

Wapnowanie ma korzystny wpływ na życie i rozwój dżdżownic, nicieni,  roztoczy i innych przedstawicieli fauny glebowej i bakterii rozkładających w glebie materię organiczną, pochodzącą z przyorywanej słomy, resztek pożniwnych, masy organicznej z międzyplonów ścierniskowych, obornika i innych nawozów organicznych. Ich działalność wpływa na szybszy proces humifikacji i obiegu materii w ekosystemie.

Najlepsze terminy wapnowania najdogodniejszą porą wysiewu jest jesień  (przedsiewnie i pogłównie) oraz okres wiosenny. Nie ma obawy uszkodzenia „przypalenia” roślin ponieważ wszystkie wapna zarówno  activeCALC jak i   activeMAG z dodatkiem magnezu  są ekologicznym wapnem węglanowym. Są to wapna bezpieczne – nieagresywne w przeciwieństwie do wapna tlenkowego i wodorotlenkowego. Wspomniane wapna są nawozami szybkodziałającymi , które oddziałują korzystnie na mikroflorę gleby.

Poza tym szybkie działanie można odnotować po zastosowaniu kredy ponieważ jest ona bardzo szybką dostępną  formą dla roślin pHopi FAST kreda typ 06a,  oraz nowość żywa  KREDA H+ z dedykowanym kompleksem H+ ,produkt ten stanowi połączenia trzech pojedynczych składników : kredy ,kwasów organicznych i węgla organicznego

Duże spiętrzenie prac polowych  jesienią  często uniemożliwia wapnowanie i odsuwa go na inne terminy. Jednak przy bardzo wysokich cenach nawozów NPK najlepiej zacząć liczyć opłacalność i zyski jakie uzyskamy po zastosowaniu samych nawozów , a o ile będą  one niższe jeśli zaczniemy od uregulowania pH naszego pola .

W tabeli obok widać bardzo wyraźnie jak duży wpływ ma wapnowanie na przyswajanie nawozów NPK. Załóżmy , że mamy pH na poziomie 4,5 to nasza roślina pobierze go tylko w 30% , lecz zwiększając ph  tylko o jedną jednostkę pobór NPK jest na poziomie 70%. Zastanawiacie się Państwo jak to szybko zrobić , otóż po zastosowaniu produktów PROMYK AGRO  w ilości 1-1,5 t /ha jesteśmy w stanie osiągnąć nasz cel w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego . Najlepiej wykonując badania gleby przed wapnowaniem i po sezonie wegetacyjnym . Nasza firma świadczy takie usługi  i można szybko się przekonać jaki progres mamy na polu .

Produkty  PROMYK AGRO należy wysiewać podobnie jak inne nawozy granulowane przy pomocy standardowych rozsiewaczy rolniczych. Produkt należy wysiewać przedsiewnie pod agregat lub pogłównie po wschodach roślin. Nie należy wysiewać granulatu pod orkę – mieszanie z glebą jest niewskazane ponieważ znaczna część nawozu zostanie przemieszczona na dno wyorywanej bruzdy. W konsekwencji nawóz po rozpuszczeniu trafi do warstwy podornej.
Dużo lepiej zastosować granule  na wierzch na wyrównane pole i pozostawić granulat by się rozłożył i przesączył w głąb warstwy ornej gleby wraz z wodą opadową. Produkt idealnie nadaje się do stosowania na użytki zielone znacząco podnosząc ich wydajność.

Wybierając termin wapnowania należy zwrócić uwagę na możliwe reakcje wprowadzonego do gleby wapnia (jest pierwiastkiem bardzo reaktywnym chemicznie) z innymi nawozami. Nawozów azotowych amonowych oraz mocznika, jak również superfosfatów i nawozów wieloskładnikowych zawierających fosforany amonu nie powinno się stosować bezpośrednio przed i po wapnowaniu. Nawozy wapniowe mogą bowiem spowodować straty azotu z nawozów azotowych na skutek ulatniania się amoniaku do atmosfery. Ponadto wapń spowoduje zmniejszenie przyswajalności fosforu i przyczyni się do jego szybkiego uwstecznienia. Z tej samej przyczyny nawozów wapniowych nie wolno rozsiewać na świeżo rozwieziony obornik lub inne nawozy naturalne.

Stosowne terminy i dawkowanie w tabelach poniżej:

 

                                   

 

<< powrót do poprzedniej strony