Dotychczas z „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” mogli skorzystać rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni do 75 ha. Obecnie uruchomiono tą możliwość również dla większych gospodarstw. Osoby te mogą składać wniosek, jednak dofinansowanie do wapnowania dostaną jedynie do 75 ha swoich gruntów, w stawce do 100