Dostarczanie roślinom składników pokarmowych w postaci nawozów mineralnych jest jednych z głównych czynników plonotwórczych. Czasami zdarza się, że pomimo wniesienia odpowiedniej puli pierwiastków ich efektywność działania mierzona wartością uzyskanego plonu nie jest zadowalająca. Słabsze działanie nawozów ujawnia się zazwyczaj w latach o niekorzystnym rozkładzie opadów czy w niewłaściwej agrotechnice