Producenci tacy jak PROMYK AGRO mają obowiązek podać na opakowaniu lub w dokumentacji, odmianę nawozu wapniowego. Odmianę, do jakiej należy nawóz wapniowy można uzyskać w Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Po badaniach próbki towaru w laboratorium, informacja będzie zawarta w ateście wydanym przez tę instytucję. Każdy rolnik, który kupuje wapno ma prawo żądać od producenta lub dystrybutora dokumentów potwierdzających przynależenie nawozu do danej odmiany.

Typy wapna nawozowego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1229 z dn. 01.10.2010 r.) w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego .

Załącznik określa jaką odmianę powinno mieć wapno nawozowe niezawierające magnezu oraz wapno nawozowe zawierające magnez. Sklasyfikowano w nim nawozy wg stanu fizycznego (kolumna „Inne wymagania”), chemicznego (zawartość składników nawozowych) oraz pochodzenia (źródło). Składniki nawozowe nie mogą być niższe niż wartości podane w dokumencie (Minimalna zawartość składników nawozowych podana w procentach). W załączniku do Rozporządzenia podano także informację sposobu otrzymywania (mielenie, odsiewanie, prażenie, mieszanie) oraz określone zostały podstawowe składniki.

Typy wapien bez magnezu dzieli się wg źródła pochodzenia:

Z przerobu skał wapiennych: odmiany 01 – 05

Z produkcji ubocznej: odmiany 06 – 09

Pochodzenia naturalnego: odmiany 06a – 09a 

Co jest ważne przy zakupie wapna?

Podczas decyzji, jakie wapno na pole nada się najlepiej, trzeba brać pod uwagę również czynniki charakteryzujące efekty. Szybkość oraz efektywność działania nawozów wapniowych jest uzależniona m.in. od stopnia domielenia. Pod względem szybkości najbardziej efektywne będą nawozy bardzo dobrze rozdrobnione. Sprawdzać należy zarówno frakcję, jak i kartę produktu. Jeśli wapno, które planujemy zakupić nie będzie posiadało takiego dokumentu, to warto decyzje o zakupie przemyśleć jeszcze raz.

Typy wapna nawozowego niezawierającego magnezu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229)

 

Lp. Typ Odmiana Składniki podstawowe i sposób otrzymywania Minimalna
zawartość
składników
nawozowych
CaO %
Inne wymagania
1 2 3 4 5 6
1 Z przerobu
skał wapiennych
01 Tlenek wapnia.
Przerób skał wapiennych
80 Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 25
2 02 Tlenek wapnia.
Przerób skał wapiennych
70
3 03 Tlenek wapnia.
Przerób skał wapiennych
60
4 04 Tlenek wapnia i węglan
wapnia lub węglan
wapniowy.
Przerób skał wapiennych
50 Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,5 mm, %, co najmniej 50
5 05 Węglan wapnia. Przerób skał wapiennych 40
6 Z produkcji ubocznej 06 Tlenek wapnia, węglan wapnia, krzemiany wapnia. Wapno posodowe suche, wapno defekacyjne, wapno pokarbidowe 35 Zawartość wody, %, najwyżej 10; zawartość chlorków, %, najwyżej 2,51)
7 07 Węglan wapnia. Wapno pocelulozowe, wapno posiarkowe, wapno dekarbonizacyjne, wapno defekacyjne, wapno pokarbidowe wilgotne, wapno posodowe podsuszone, wapno pogaszalnicze podsuszone 30 Zawartość wody, %, najwyżej 30; zawartość chlorków, %, najwyżej 3,52) lub 33); zawartość siarczków, %, najwyżej 1,54)
8 08 Węglan wapnia. Wapno defekacyjne, wapno posodowe odsączone, wapno pocelulozowe wilgotne, wapno poneutralizacyjne 25 Zawartość wody, %, najwyżej 40; zawartość chlorków, %, najwyżej 33) lub 3,52)
9 09 Węglan wapnia.
Wapno defekacyjne mokre,
wapno posodowe mokre
20 Zawartość wody, %, najwyżej 50; zawartość chlorków, %, najwyżej 33)
10 Pochodzenia naturalnego – kopalina 06a Węglan wapnia, wapno kredowe suche 35 Zawartość wody, %, najwyżej 10
11 07a Węglan wapnia, wapno kredowe podsuszone 30 Zawartość wody, %, najwyżej 30
12 08a Węglan wapnia, kreda odsączona 25 Zawartość wody, %, najwyżej 40
13 09a Węglan wapnia, wapno kredowe mokre 20 Zawartość wody, %, najwyżej 50

1) Tylko dla wapna posodowego suchego.

2) Tylko dla wapna pocelulozowego.

3) Tylko dla wapna posodowego podsuszonego, wapna posodowego odsączonego i wapna posodowego mokrego.

4) Tylko dla wapna pocelulozowego i posiarkowego.

Typy wapna nawozowego zawierającego magnez (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229)

 

Lp. Typ Odmiana Składniki podstawowe i sposób otrzymywania Minimalna
zawartość
składników
nawozowych
Inne wymagania
CaO +
MgO %
w tym MgO %
1 2 3 4 5 6 7
1 Tlenkowe 01 Tlenek wapnia i tlenek magnezu oraz węglan wapnia i węglan magnezu. Prażenie, mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych 75 25 Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 25
2 02 Tlenek wapnia i tlenek magnezu oraz węglan wapnia i węglan magnezu. Prażenie, mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych 60 20 Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 25
3 Węglanowe 03 Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu, tlenek wapnia i tlenek magnezu. Mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych lub mieszanie skał wapniowo-magnezowych z prażonymi skałami wapniowo-magnezowymi 50 15 Zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,5 mm, %, co najmniej 50
4 04 Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu i tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia 50 8 Zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,5 mm, %, co najmniej 50
5 05 Węglan wapnia i węglan magnezu. Mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych 45 15 Zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,5 mm, %, co najmniej 50
6 06 Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu i tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia 45 8 Zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,5 mm, %, co najmniej 50
7 07 Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu i tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia 40 8 Zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 10; przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,5 mm, %, co najmniej 50