Badanie gleby powinien wykonywać każdy rolnik minimum raz na 3 lata, jednak w rzeczywistości niewielu decyduje się na taki krok a jak wynika z rozmów z rolnikami nie wszyscy wiedzą gdzie można wykonać takie badania . Zważywszy na efektywność wykorzystania makroelementów dostarczanych w postaci nawozów mineralnych, których cena podbija kolejne rekordy warto by każdy rolnik robił szczegółowe analizy przynajmniej raz na sezon. Oprócz podstawowych  parametrów jak: PH ,Potas wymienny  ,Fosfor i Magnez wymienny ,określamy jeszcze Materię organiczną , Azot całkowity  ,Wapń wymienny ,Żelazo całkowite,  Glin Całkowity, Frakcję ilastą i wilgotność gleby .

Chciałabym wszystkim Państwu  przypomnieć jak ważna jest analiza gleby i w jaki sposób ją wykonać.

Pobieranie próbek gleby można wykonywać całorocznie aczkolwiek najczęściej wykonują ją rolnicy po żniwach lub jesienią . Można także wiosną przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego i wysiewem nawozów. Zasada pobierania próbek jest taka sama. Pobór próbek gleby najlepiej dokonywać laską Egnera, która jest do tego specjalnie przystosowana. Jednak zwykły szpadel także może dobrze się sprawdzić.

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH (opracowana na podstawie PN-R-04031:1997)

 1. Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy sporządzić szkic pól gospodarstwa przeznaczonych do badań.
 2. Na polach tych należy zakreślić zasięg powierzchni uprawianych roślin np. okopowe, zboża, rzepak, itp.
 3. Próbka (ogólna uśredniona) powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych( przedplon, uprawa, nawożenie).
 1. Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniem terenu, nie może przekroczyć obszaru 4ha.
 2. Próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy.
 3. Próbki ogólne powinny być zaznaczone na dokładnie wykonanym szkicu, opatrzone kolejnymi numerami wraz z określeniem powierzchni pola, którą reprezentują. Próbki pobrane z użytków zielonych muszą być oprócz numeru oznakowane X.
 4. Aby sporządzić próbkę ogólną należy pobrać do 20 próbek pierwotnych według schematu:

Kto wykonuje badanie gleby ?

Wojewódzkie  Okręgowe Stacje Chemiczno- Rolnicze, które swoim zasięgiem działania obejmują  tereny powiatów wchodzących w skład danego województwa, a w niektórych przypadkach również gmin, województw sąsiednich (zachowując podział sprzed reformy administracyjnej). W każdym jednak razie do dyspozycji rolników są pracownicy terenowi, którzy wskażą nam sposób pobrania próbek i to im możemy przekazać zebraną przez nas próbkę gleby.

Oprócz tego Firma PROMYK Agro, Producent nawozów wapniowych wykonuje precyzyjne badania skanerem glebowym– odpłatnie dla każdego rolnika ,świadcząc przy tym doradztwo rolnicze.

Oprócz podstawowych  parametrów jak: PH ,Potas wymienny  ,Fosfor i Magnez wymienny ,określamy jeszcze Materię organiczną , Azot całkowity  ,Wapń wymienny ,Żelazo całkowite,  Glin Całkowity, Frakcję ilastą i wilgotność gleby . Ze względu, iż takie badanie wykonuje się w krótkim odstępie czasu od pobrania próbek a wynik jest przesłany na maila rolnika w kwadrans od rozpoczęcia badania – takie badanie stanowi przewagę technologiczną i dostarcza miarodajnych danych rolnikowi.

Co możemy zbadać?

Stacje chemiczno-rolnicze mogą zbadać zawartość w glebie makroelementów (P,K, Mg) czy mikroelementów. W swojej ofercie SCHR-y mają również analizy odczynu (pH)metali ciężkich, nawozów, płodów rolnych. We współpracy ze stacją chemiczno-rolniczą możemy sporządzić profesjonalny plan nawozowy, bilans składników pokarmowych czy mapę odczynu i zasobności gleby. Problem w stacjach polega na tym, że czas oczekiwania na takie badanie jest bardzo długi .

Usługi, które wykonuje nasza firma PROMYK Agro to przede wszystkim szybkość , dokładność i zakres badanego materiału .Oprócz podstawowych  parametrów jak: PH ,Potas wymienny  ,Fosfor i Magnez wymienny ,określamy jeszcze Materię organiczną , Azot całkowity  ,Wapń wymienny ,Żelazo całkowite,  Glin Całkowity, Frakcję ilastą i wilgotność gleby .

Co daje nam badanie gleby ?

 • Regulację odczynu gleby w przypadku jej zakwaszenia.
 • Prawidłowe określenie potrzeb nawozowych.
 • Wybór odpowiedniego rodzaju nawozu; Na rynku jest kilkaset nawozów jedno- i wieloskładnikowych – odpowiedni ich dobór i właściwa dawka pozwala uzyskać oszczędności kosztów i poprawę opłacalności produkcji.
 • Poprawę ilości i jakości produkowanych płodów rolnych.
 • Zastosowanie technik rolnictwa precyzyjnego.
 • Ocenę poziomu żyzności, ewentualnie stopnia degradacji gleby.
 • Sporządzenie planów nawozowych w warunkach gdzie określają to przepisy prawne